บริการทำบัญชี

   บทำบัญชี ปิดงบการเงิน
บริษัท และห้างหุ้นส่วน ครบวงจร

เริ่มต้น 2,500 บาทต่อเดือน
 
 
บริษัท บีลีฟ แอคเคาน์ติ้งค์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
สำนักงานบัญชี ครบวงจร
ประสบการณ์ 20 ปี
 

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน
บริษัท และห้างหุ้นส่วน ครบวงจร
เริ่มต้น 2,500 บาทต่อเดือน

 Hightlight เด็ด 

ที่ท่านจะได้รับจากสำนักงานบัญชีของเราเท่านั้น!!! 

 • มีผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีสำหรับกิจการ
 • มีผู้ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะ
 • ให้คำแนะนำ ปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหา ด้านบัญชี และภาษีอากร
 • เป็นตัวแทนกิจการเข้าพบกรมสรรพากร (กรณีที่มีปัญหาด้านภาษีอากร)
 
โทรเลยปรึกษา ฟรี!!!
099-489-6868
คลิกปุ่ม LINE
รับโปรโมชั่นพิเศษก่อนใครได้ที่นี่
 
เหตุผลที่ผู้ประกอบการมั่นใจ!
ใช้บริการงานบัญชีและภาษีกับเรา

 • บริการครบวงจร แบบ One Stop Services ลดความยุ่งยากและประหยัดในการทำบัญชีและภาษี
 • มีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา
 • เอกสิทธิ์พิเศษ!!! ทำบัญชีกับเรา เหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัวคอยดูแลธุรกิจ เคลียร์ทุกประเด็น ชัดเจนทุกคำพูด
 • ให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก กลาง (SMEs) และใหญ่ ทั่วประเทศไทย
  • ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ Facebook, IG, Shopee, Lazada
  • ธุรกิจการผลิต
  • ธุรกิจซื้อมาขายไป
  • ธุรกิจให้บริการ
  • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ

 

 

 
 
บริษัท บีลีฟ แอคเคาน์ติ้ง แมเนจเมนท์ จำกัด ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำบัญชีให้แก่ท่าน เพื่อช่วยลดภาษีในการจัดทำบัญชีและการบริหารงานงบการเงินของท่านให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การบัญชี, ประมวลรัษฎากร และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อให้ท่านไม่ต้องกังวลกับการถูกประเมินภาษีอากรจากการบันทึกบัญชีและยื่นภาษีที่ไม่ถูกต้อง
 
 
ทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชี
การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท ลดความกังวลเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกหรือไม่ ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี
 

อัตราค่าทำบัญชี รายเดือน

จำนวนรายการค้า                                อัตราค่าบริการ

จำนวนเอกสาร      0-30   รายการต่อเดือน                2,500  บาท

จำนวนเอกสาร    31-50   รายการต่อเดือน                3,000  บาท

จำนวนเอกสาร    51-75   รายการต่อเดือน                4,000  บาท

จำนวนเอกสาร    76-100  รายการต่อเดือน               5,000  บาท

จำนวนเอกสาร   101-150  รายการต่อเดือน              7,000   บาท

จำนวนเอกสาร   151-200  รายการต่อเดือน              8,000   บาท

จำนวนเอกสาร   201-250  รายการต่อเดือน             10,000  บาท

จำนวนเอกสาร   251-300  รายการต่อเดือน             12,000  บาท

จำนวนเอกสาร   301-350  รายการต่อเดือน             14,000  บาท

จำนวนเอกสาร   351-400  รายการต่อเดือน             16,000  บาท

จำนวนเอกสาร   401-450  รายการต่อเดือน             18,000  บาท

จำนวนเอกสาร   451-500  รายการต่อเดือน             20,000  บาท

จำนวนเอกสาร   501-550  รายการต่อเดือน             22,000  บาท

จำนวนเอกสาร   551-600  รายการต่อเดือน             24,000  บาท

จำนวนเอกสาร   601-650  รายการต่อเดือน             26,000  บาท 

จำนวนเอกสาร   651-700  รายการต่อเดือน             28,500  บาท

จำนวนเอกสาร   701-750  รายการต่อเดือน             31,000  บาท

จำนวนเอกสาร   751-800  รายการต่อเดือน             33,500  บาท

จำนวนเอกสาร   801-800  รายการต่อเดือน             36,000  บาท

จำนวนเอกสาร   851-900  รายการต่อเดือน             38,500  บาท 

จำนวนเอกสาร   901-950  รายการต่อเดือน             41,000  บาท

จำนวนเอกสาร   951-1000 รายการต่อเดือน            43,500  บาท

 

 **หมายเหตุ : สำหรับค่าบริการรายเดือน ขึ้นอยู่กับรายการค้าต่อเดือน เช่น จำนวนรายการหัก ณ ที่จ่าย, การเข้า-ออกของพนักงาน,รายการซื้อ,รายการขาย,รายการรับเงิน,รายการจ่ายเงิน,รายการจ่ายเงินสดย่อย,รายการเดินบัญชีธนาคาร โดยจะพิจารณาจากปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนของกิจการ

 

ขอบเขตของการให้บริการ

ด้านการบันทึกบัญชี

 • รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีรายวันซื้อ, รายวันขาย, รายวันรับ, รายวันจ่าย, รายวันทั่วไป, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, บัญชีแยกประเภท โดยจัดเป็นชุด และจัดเก็บเป็นรายเดือน
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดการเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร

 

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (ภพ.30)
 • จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ VAT (ภธ.40)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

 

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

 

ด้านประกันสังคมและอื่นๆ

 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือนและกองทุนเงินทดแทนที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • จัดทำและนำส่งแบบ กท.20 ประจำปี
 • บริการยื่นแบบภาษีป้ายทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ป.1)
 • บริการยื่นแบบภาษีโรงเรือนทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ(โรงเรือนเป็นของกิจการเท่านั้น)
 • เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้า,กระทรวงแรงงานในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ
 • วางแผนการเสียภาษีเงินได้,ภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีโรงเรือน ให้ประหยัดและถูกต้อง
 • ให้คำปรึกษาการจัดทำบัญชีตามหลักการควบคุมภายในที่ดีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

 

บริษัทรับทำบัญชีรายปี

เหมาะสำหรับลูกค้าที่สามารถยื่นภาษีและประกันสังคมเองได้ในแต่ละเดือน และจ้างสำนังานบัญชีบันทึกบัญชีและปิดงบการเงินทีเดียวตอนสิ้นปี โดยบริษัทจะทำการตรวจสอบการยื่นภาษีของลูกค้าใหม่ทุกเดือนถ้าพบว่ามีการยื่นผิดก็จะทำใบปรับปรุงไปให้ลูกค้าเพื่อไปยื่นภาษีเพิ่มเติมกับทางกรมสรรพากร 

อัตราค่าทำบัญชี รายปี

จำนวนรายการค้าต่อปี                                         อัตราค่าบริการ

จำนวนเอกสารไม่เกิน     30  รายการ                        7,000  บาท

จำนวนเอกสารไม่เกิน     50  รายการ                        8,000  บาท

จำนวนเอกสารไม่เกิน    100  รายการ                      12,000  บาท

จำนวนเอกสารไม่เกิน    150  รายการ                      15,000  บาท

จำนวนเอกสารไม่เกิน    200 รายการ                       20,000  บาท     

จำนวนเอกสารไม่เกิน    250 รายการ                       25,000  บาท

จำนวนเอกสารไม่เกิน    300 รายการ                       30,000  บาท

 

**หมายเหตุ : ค่าบริการรายปี ท่านจะต้องทำการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53, ภพ.30, รายงานภาษีซื้อ,รายงานภาษีขาย,และนำส่งเงินให้กับประกันสังคม ด้วยตัวเองเป็นรายเดือน ซึ่งทางบริษัทจะทำการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี และยื่นภาษีประจำปี 

 

ขอบเขตการให้บริการ
รับทำบัญชี (รายปี)

 • บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
 • ทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนิงาน เมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
 • จัดหาผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพ เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป

 

 โทรเลยปรึกษา ฟรี!!!
099-489-6868

 

คลิกปุ่ม LINE
รับโปรโมชั่นพิเศษก่อนใครได้ที่นี่

 • 1.jpg
  บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPAเริ่มต้นเพียง 6,000 บาท • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) ตามที่กฎหมายกำหนด• จัดทำรายงานเสนอข้อบ...

 • 22.jpg
  รับจดทะเบียน บริษัท หจก. บจก. ราคาเดียว 10,000 บาท (ปกติ 12,000)หจก. ราคาเดียว 5,000 บาท (ปกติ 7,500) แถมฟรี! ตรายาง บริษัท บีลีฟ แอคเคาน์ติ้งค์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงานบัญชี...

 • two-women-in-front-of-dry-erase-board-1181533.jpg
  บริการรับวางระบบบัญชี เราเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบบัญชีรวมถึงการวางระบบการปฏิบัติงานให้ลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ ทำไมถึงต้องมีการวางระบบ? เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนขอ...
Visitors: 245,464