บริการของเรา

บริษัท บีลีฟ แอคเคาน์ติ้ง แมเนจเมนท์ จำกัด ให้บริการด้านบัญชีและภาษีครบวงจร บริการท่านด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยทีมนักบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทางด้านบัญชีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีความรู้ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีในหลากหลายธุรกิจ พร้อมบริการท่านอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าที่ให้บริการทางด้านบัญชีกับทางเรา ได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนี้

1.เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี

2.การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และประมวลรัษฏากรกำหนด เพื่อให้งบการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้

3.เพื่อให้การนำส่งภาษีที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา ลดความเสี่ยงของภาระภาษีต่างๆ จากการถูกสรรพากรตรวจสอบ

4.วางแผนภาษีอากรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรเพื่อให้กิจการมีภาระภาษีน้อยที่สุด


 • a-man-discussing-a-business-plan-3773837.jpg
  บทำบัญชี ปิดงบการเงิน บริษัท และห้างหุ้นส่วน ครบวงจรเริ่มต้น 2,500 บาทต่อเดือน บริษัท บีลีฟ แอคเคาน์ติ้งค์ แมนเนจเม้นท์ จำกัดสำนักงานบัญชี ครบวงจร ประสบการณ์ 20 ปี รับทำบัญช...

 • 1.jpg
  บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPAเริ่มต้นเพียง 6,000 บาท • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) ตามที่กฎหมายกำหนด• จัดทำรายงานเสนอข้อบ...

 • 22.jpg
  รับจดทะเบียน บริษัท หจก. บจก. ราคาเดียว 10,000 บาท (ปกติ 12,000)หจก. ราคาเดียว 5,000 บาท (ปกติ 7,500) แถมฟรี! ตรายาง บริษัท บีลีฟ แอคเคาน์ติ้งค์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงานบัญชี...

 • two-women-in-front-of-dry-erase-board-1181533.jpg
  บริการรับวางระบบบัญชี เราเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบบัญชีรวมถึงการวางระบบการปฏิบัติงานให้ลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ ทำไมถึงต้องมีการวางระบบ? เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนขอ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 245,464